VIP darčeky, koše

Priame zastúpenie či dlhodobá spolupráca s výrobcami exkluzívnych produktov, sesterská firma House Champagne Group,
vysoká kreativita a znalosť tejto cieľovej skupiny predurčuje agentúru Krekom ako dodávateľa VIP darčekov.Hlavná koncepcia VIP darčekov:

  • personifikácia sa začína výberom typu darčeka
  • ručne napísané prianie, venovanie
  • netradičné nápady či adjustácia
  • obal (vrátane odnosného) primeraného obsahu
  • dôstojný spôsob predania
  • citlivá forma brandingu
  • kontinuita darčekov v prípade dlhodobých obchodných vzťahov