Creative shop

Výtvarné vzdelanie, prístup k novým technológiam, realizácia v reklamnom prostredí sú benefity kreatívneho týmu Krekom.ČEZ - design a výroba šatiek

Design manuálov a logotypov

  • Fiala Profous
  • Invencia
  • Pokorný & partner
  • Geco
  • House Champagne Group