Propagačné predmety

Benefity:

Krekom 3Daction poskytuje v rámci 3Dkomunikace kompletné agentúrne služby vrátane veľkoobchodu.

Exkluzívne alebo autorizované zastúpenie niekoľkých desiatok zahraničních výrobcov na českom a slovenskom trhu: Rausch, Artzner, Fossiere, Monbana, DV France, Adam Schmidt, Le dolcezze di Nanni, Chelson Manufacturing Limited HK, H.N. Handicrafts India, Starwood Manufactoring Philippines, Rainbow Package Industrial HK.

Vlastný zástupca v Číne (priamy import z Ázie tvorí 64% obratu).

Garancia minimálne konkurencie schopných cien. (Nezávislosť na jedinom katalógu, zahraničnom sklade)


Autorské pexeso „ Vie, nevie“ pre ERA.

Kapacity:

 • Obchodné oddelenie
 • Key account týmy
 • DTP a creative shop
 • Technológia brandingu
 • Vlastné logistické kapacity – sklady, autopark
 • Libertas – partnerská tlačiareň

Poskytujeme:

 • Operatívny skladový systém a flexibilná distribúcia
 • Tvorba interných katalógov
 • Kreatívne kapacity
 • Key account
 • Skladovanie
 • Poradenstvo, vrátane organizácie návštevy veletrhov a kľúčových výrobcov
 • Spätná väzba
 • E-shopy a elektronická fakturácia

Kampaň JAHODA pre ERA

3 + 1 D

štvrtý rozmer tridimenzionálnej reklamy

Definície, tézie

 • 3D komunikácia je súčasťou komunikačného mixu a jej podiel sa neustále zvyšuje.
 • 3D predmet je nástrojom marketingovej komunikácie.
 • Mnohí klienti sa sústreďujú na fázu vstupu predmetu „do firmy“ (cena, termín apod.) a zabúdajú na dôležitejšiu fázu - cestu predmetu „z firmy“ , teda predanie koncovému recipientovi (způsob predania, obal, konkurencia apod.)
 • Pero s logom splňuje svoju marketingovú funkciu až v momente predania recipientovi. Až v tomto momente sa z písacej potreby stáva reklamný predmět. Jeho cenu tvorí nielen cena pera samotného, ale aj vhodnosť typu pera, spôsob a okolnosti predania, adjustace reklamného poslania atd., ale aj komfort cesty pera ku klientovi a ďalšie bonusy (rýchlosť dopravy, kvalita závozníkov, spôsob platby apod.)

Darčekové predmety sa musia vnímať predovšetkým ako nástroj komunikácie a nie ako jednoduchý úžitkový trojrozmerný predmět. Preto s troškou nadhľadu ponúkame 3+1D komunikáciu. Tým štvrtým rozmerom je myslená najdôležitejšia časť predmetu – jeho marketingová funkcia!kampaň FEBIOFEST
pro ERA

kampaň HYPOBAND