Referencie

Hlavný dodávateľ pre spoločnosti:

ČSOB
ERA - Poštovní spořitelna
ČSOB Privátní banka
ČEZ
Letiště Praha
ČSOB leasing
Hypoteční banka

Klienti:

PRE
MASTERCARD
Česká spořitelna
NOKIA
T-Mobile
Atos
Roche
Mladá Fronta
Cardiff
EURO
MŠMT
TV Nova
Česká televize
Subtera
PPF

Česká sporiteľňa

"Česká sporiteľňa spolupracovala s reklamnou agentúrou Krekom s.r.o. už v roku 1999. Agentúra za celú dobu odvádzala svoje služby vždy profesionálne, oceňovali sme kreatívnosť a flexibilitu, ktoré vrátane seriózneho obchodného prístupu považujeme za hlavné benefity tejto agentúry."

Václav Kubata

ČEZ a.s.

"S agentúrou Krekom s.r.o. spolupracujeme už od roku 2005. Vtedy sa agentúra zúčastnila výberového konania, na základe ktorého sa stala jednou z full servisových dodávateľov 3-D predmetov pre našu spoločnosť. Môžeme potvrdiť, že táto spolupráca je bez problémov. Obzvlášť oceňujeme agentúrny servis a dodržovanie urgentných termínov dodania. "

Monika Kdolská – vedúca útvaru generálnrho riaditeľa
Michalela žemličková – strategická komunikácia.

Prague Airport

"Potvrdzujeme, že spoločnosť Krekom s.r.o. sa úspešne zúčastnila v januári 2009 výberového konania, na základe ktorého sa stala full servisovým dodávateľom 3-D predmetov a to potravinového i nepotravinového charakteru. Agentúra Krekom s.r.o. nám vo veľmi krátkom čase dodáva kretívne návrhy propagačných a darčekových predmetov.Naviac sú tieto predmety za veľmi priaznivé ceny. S touto spoločnosťou sme veľmi spokojní."

Paulína Neubergová – strategický nákup

ČSOB Private banking

"Týmto potvrzujem, že spoločnosť ČSOB Private Banking spolupracuje so spoločnosťou Krekom s.r.o. už od roku 2004. Na základe výberového konania je agentúra Krekom s.r.o. naším dlhodobým full servisovým dodávateľom reklamních predmetov a to štandartných i vianočných. S touto spoločnosťou radi spolupracujeme a sme s ňou veľmi spokojní."

Renáta Mrvová – riadenie distribúcie a segmentu privátního bankovníctva

ČSOB, a.s.

"Potvdzujem, že ČSOB, a.s. spolupracuje s agentúrou Krekoms.r.o. v oblasti 3-D predmetov už 9 rokov. V roku 2007/2008 sa agentúra úspešne zúčastnila výberového konania , na základe ktorého sa stala full servisovým dodávateľom 3-D predmetov. V súčastnej době zaisťuje katalóg propagačných predmetov pre ČSOB – centrála, retail/SME, korporátna a privátna banka a Poštová sporiteľňa. S agentúrou Krekom s.r.o. sme spokojní , oceňujeme predovšetkým jej vysokú operatívnosť a kreativitu."

Ing. Zuzana Konečná – pracovník pre marketingové služby