CV agentúry

Agentúra bola založená v roku 1996.

Vznikla logickým vývojom z BTL oddelenia sieťovej agentúry.

Už od začiatku realizovali jednotlivé BTL komunikačné disciplíny samostatné týmy. Z tohoto systému sa postupne vyvinulo súčastné zoskupenie Krekomu, zoskupenie subjektov a produkčných týmov, ktoré tak môžu poskytnúť komplexné či subdodávateľské služby.

Hlavným benefitom je skutočne agentúrny prístup, flexibilita a autorská kreativita.

Krekom poskytuje komplexní servis v oblasti non media comminications, je garantom alebo dodávateľom pre celé komunikačné oblasti, kampane či projekty klienta.

Kontakty:

Krekom SR – organizačná zložka
IČO: 47013711
Sídlo kancelárie: Při strelnici 1,3, 82104 Bratislava-Ružinov
Tel: 00420 , fax: 00420 241 485 160, tel.:00420 601 577 568

Bankové spojenie:

Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu: 401 761 4146/7500
IBAN: SK327500 0000 0040 17614146
Měna: EUR